Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Từ 07 giờ ngày 08/12/2020 chính thức vận hành phần mềm Một cửa điện tử thống nhất tỉnh BR-VT
05:53 | 06/12/2020 Print   E-mail    

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT, phần mềm Một cửa điện tử thống nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được chính thức vận hành 07 giờ 00 ngày 08/12/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông cho biết tất cả các cơ quan, đơn vị bắt đầu sử dụng chính thức phần mềm Một cửa điện tử thống nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính theo đường dẫn truy cập như sau: https://motcua.baria-vungtau.gov.vn/.

Phần mềm Một cửa điện tử đang triển khai tạm thời (VNPT iGate) tiếp tục được duy trì để xử lý các hồ sơ được nhận trước thời điểm 07 giờ 00 ngày 08/12/2020 (hồ sơ cũ) nhưng chưa xử lý xong trên phần mềm này. Sau khi tất cả các hồ sơ cũ được xử lý hoàn tất, các cơ quan, đơn vị thông báo về Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu để phối hợp với Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu thu thập dữ liệu phát sinh trên phần mềm Một cửa điện tử VNPT iGate nhằm chuẩn bị cho việc chuyển dữ liệu cũ sang phần mềm Một cửa điện tử thống nhất mới./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT