Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số tại Bà Rịa- Vũng Tàu
09:23 | 18/10/2020 Print   E-mail    

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn về việc phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số đến các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị tuyên truyền, phổ biến, phục vụ hữu ích cho chuyển đổi số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản, phát hành “Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số” như Internet vạn vật: chuyển đổi số hay là chết; IoT Inc- ứng dụng internet vạn vật- Cơ hội để doanh nghiệp của bạn dẫn đầu trong nền kinh tế dựa trên kết quả; chuyển đổi số đến cốt lõi- Nâng tầm năng lực lãnh đạo cho ngành nghề, doanh nghiệp và chính bản thân bạn; Cẩm nang chuyển đổi số: 200 câu hỏi đáp về chuyển đổi số; The Fintech Book- Công nghệ tài chính dành cho nhà đầu tư, doanh nhân và người nhìn xa trông rộng; Tiền di động để thúc đẩy tài chính toàn diện… theo Chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mục đích là giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân không chỉ hiểu, thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số mà còn tự xây dựng cho mình chiến lược chuyển đổi số, kế hoạch hành động, mô hình hoạt động cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số thành công, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường./.

Tin: Việt Bách, BBT