Thể dục - Thể thao Thể dục - Thể thao
Vũng Tàu ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII năm 2021
04:24 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Ngày 23/09/2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 7707/KH-UBND về việc Tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp phường, xã và Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2021.

Theo đó, Kế hoạch nêu các nội dung thực hiện đối với Đại hội TDTT cấp phường, xã và Thành phố. Đối với Đại hội TDTT cấp phường, xã; thời gan tổ chức từ tháng 3/2021 đến tháng 5/2021. Căn cứ vào các môn thể thao thi đấu tại Đại hội TDTT Thành phố, các phường, xã lựa chọn các môn thể thao được nhiều người tham gia tập luyện và những môn thể thao thế mạnh của địa phương để tổ chức tại địa phương. Tuy nhiên, Đại hội TDTT cơ sở phải đảm bảo tổ chức từ 07 môn thể thao trở lên.

Đại hội TDTT thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2021 dự kiến sẽ tổ chức tổ chức thi đấu từ tháng 02/2021 

Đối với Đại hội TDTT thành phố Vũng Tàu, thời gian tổ chức thi đấu từ tháng 02/2021 đến hết năm 2021 và dự kiến Lễ khai mạc sẽ tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11/2021. Dự kiến, sẽ có 15 môn thể thao được tổ chức tại Đại hội gồm Cầu lông, Bóng bàn, Bóng đá mini, Bi sắt, Bóng chuyền trong nhà, Bida, Bơi lội, Taekwondo, Vovinam, Cờ Vua, Cờ tướng, Việt dã, Các môn thể thao Dân tộc, Bóng chuyền hơi và Thể dục dưỡng sinh. Tất cả các phường, xã và cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Vũng Tàu, mỗi đơn vị thành lập đoàn thể thao gồm các đội tuyển từng môn tham gia các môn thể thao tổ chức trong Đại hội.

Đối với tham dự Đại hội TDTT tỉnh, căn cứ vào Điều lệ thi đấu các môn thể thao, thành phố Vũng Tàu sẽ tham dự tất cả các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2022.

Tại Kế hoạch, Thành phố giao Phòng Văn hóa và Thông tin là đơn vị tham mưu UBND Thành phố ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban nhằm chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các phường, xã tổ chức tốt Đại hội TDTT; phối hợp Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức khai mạc và thi đấu các môn thể thao của Đại hội TDTT Thành phố và tổng hợp, báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT cấp phường, xã và Thành phố; Tham mưu đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã nhằm tổ chức thành công Đại hội TDTT thành phố Vũng Tàu lần thứ VIII năm 2021./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT