Thể dục - Thể thao Thể dục - Thể thao
Điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thể thao trên địa bàn Vũng Tàu năm 2020.
03:31 | 17/09/2020 Print   E-mail    

Theo Kế hoạch số 08/KH-SVHTT ngày 17/01/2020 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao tỉnh BR-VT năm 2020 theo đó số giải giải thể thao cấp tỉnh được đưa vào kế hoạch năm là 39 giải, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua diễn biến phức tạp, các sự kiện văn hóa – thể thao tập trung đông người tạm dừng tổ chức, đến nay đã triển khai tổ chức được 13 giải, còn lại 26 giải chưa triển khai tổ chức. Hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và có chuyển biến tốt, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã cho phép khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, nên Sở Văn hóa và Thể thao có Thông báo số 82/TB-SVHTT ngày 09/9/2020 về điều chỉnh thời gian tổ chức các giải thể thao năm 2020 chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh trong năm 2020 và thông báo đến các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị được biết để chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng tham dự giải cụ thể.

Theo đó Các giải thể thao cấp tỉnh đã ban hành Điều lệ đã được điều chỉnh thời gian thi đấu là  11 giải, và trong đó các giải tổ chức trên địa bàn Vũng Tàu như Giải Võ cổ truyền các câu lạc bộ tỉnh, tổ chức vào ngày 18-20/9 tại TP Vũng Tàu; Giải Cầu lông các câu lạc bộ tỉnh tổ chức từ ngày 16- 18/10 tại Nhà thi đấu tỉnh ;Hội thao ngành Văn hóa, Thể thao tổ chức từ ngày 23- 24/10 tại Nhà thi đấu tỉnh; Giải Bóng chuyền Bãi biển tỉnh tổ chức từ ngày 06 -08/11 tại TP Vũng Tàu; Giải Bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh tổ chức từ ngày 31/10 - 01/11 tại Nhà thi đấu tỉnh.

Các giải thể thao trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế

Các giải thể thao cấp tỉnh chưa ban hành Điều lệ đã được điều chỉnh thời gian thi đấu gồm 10 giải và các giải tổ chức trên địa bàn Vũng Tàu gồm Giải Billiards các câu lạc bộ tỉnh tổ chức từ ngày 09- 11/10 tại Nhà thi đấu tỉnh; Giải Xe đạp tỉnh BR-VT mở rộng tổ chức từ ngày 10-11/10 tại TP Vũng Tàu; Hội thao cựu giáo chức tổ chức từ ngày 11/11 ; Giải bóng đá mini Thanh niên tỉnh tổ chức từ ngày 02- 11/11 ;Giải bóng rổ tỉnh mở rộng tổ chức từ ngày 02- 06/12 tại Nhà thi đấu tỉnh;Giải Bắn cung tỉnh mở rộng tổ chức từ ngày 11- 13/12 Nhà thi đấu tỉnh; Giải Bóng chuyền Lực lượng vũ trang tổ chức từ ngày tháng 12

Ngoài ra các lớp tập huấn cho Người cao tuổi và Người khuyết tật: Kế hoạch tổ chức tập huấn TDTT cho Người khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức từ ngày  14-20/9 Vũng Tàu./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT