Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường Thắng Tam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất
08:22 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Ngày 04/02, tại Hội trường UBND phường Thắng Tam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Đến dự hội nghị có bà Cấn Thị Thu-Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử phường, ông  Nguyễn Đăng Thi - PBT Đảng ủy phường, ông Trần Quốc  Toản- Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử phường, bà Nguyễn Thị Hoài - PCT HĐND phường, cùng các ông bà đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Bà Trịnh Thị Thu Hằng-Chủ tịch UBMTTQVN phường chủ trì hội nghị 

Hội nghị đã thông qua một số điều của Luật bầu cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa  XIV, Công văn số 28/HĐND-VP ngày 21/01/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026,  thông qua dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị đã biểu quyết nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu là 39 người theo dự kiến để bầu ra 22 đại biểu HĐND phường Thắng Tam khóa III nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu: khối Đảng: 02 người; Mặt trận và các đoàn thể: 09 người; HĐND: 01; khối chính quyền: 04 người; giáo dục-y tế: 5 người; khối AN-QP: 04 người; Các Khu phố: 10 người; Doanh nghiệp: 02; Tôn giáo: 01 người; Hội đặc thù: 01 người./.

Tin, ảnh: Hà Giang, BBT