Khoa học công nghệ Khoa học công nghệ
UBND Tỉnh phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2025
03:07 | 24/07/2018 Print   E-mail    

Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội.

Với mục tiêu là cải tạo, sắp xếp, chỉnh trang cột ăngten cồng kềnh loại A2 sang cột ăngten không cồng kềnh loại A1 tại Thành phố, Thị xã và trung tâm huyện; Phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo hướng dùng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp, các ngành khác có hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo sử dụng chung hạ tầng nhà, trạm, cột ăngten đến năm 2010 đạt khoảng 40-60%; xây dựng hạ tầng cống, bể cáp, hào kỹ thuật… để ngầm hóa cáp viễn thông tại các khu vực trung tâm hành chính, khu du lịch, khu vực có yêu cầu mỹ quan, khu đô thị, khu công nghiệp.

Các cột ăngten cồng kềnh sẽ dần thay thế và tích hợp dùng chung cho nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông

Theo đó tại thành phố Vũng Tàu sẽ phát triển 14 cột ăngten trong đó số dùng chung dự kiến là 8 cột, trong đó loại A2b là 2 cột, loại A2a là 3 cột, loại A1a là 6 cột, loại A1b là 3 cột, số trạm gốc 42 cột. Cải tạo, sắp xếp, chuyển cột ăngten 102 cột trong đó loại A2b là 15 cột, loại A2a là 87 cột, theo lộ trình năm 2018 là 93 cột, năm 2010 là 09 cột. Về phát triển mới cáp viễn thông số lượng tuyến cáp là 103 với chiều dài 2.814 km; và thực hiện ngầm hóa 172 tuyến cáp.

Trong giải pháp thực hiện, Quyết định nêu rõ ngoài việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong việc thực hiện quy hoạch, thanh tra, kiểm tra xây dựng thì ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin phải được thực hiện. Nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và xã hội hóa trong quyết định lên đến 432 tỷ đồng.

UBND thành phố triển khai Quyết định số 1722/QĐ-UBND bằng văn bản 3955/UBND-VP ngày 17/7/2018 đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng hạ tầng viễn thông của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo quy định; đồng thời phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Quy hoạch của doanh nghiệp./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT