Khoa học công nghệ Khoa học công nghệ
Hội Khoa học lịch sử Tỉnh phát động Cuộc thi tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021”
05:58 | 06/12/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991 - 12/8/2021), Hội Khoa học lịch sử tỉnh đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021”.

Theo đó, mục đích của cuộc thi tìm hiểu “Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021” nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 30 năm Ngày thành lập tỉnh (1991-2021) theo Kế hoạch số 49/KH-UBND của UBND tỉnh BR-VT. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về lịch sử hình thành, phát triển của tỉnh trong 30 năm, qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về những thành quả mà Đảng bộ, quân, dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu đạt được; Là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân thể hiện tình yêu quê hương bằng trách nhiệm hiến kế những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng BR-VT giàu đẹp, hiện đại, văn minh. 

Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam sinh sống, làm việc tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (Trừ các thành viên trong BTC, các Tiểu ban giúp việc của Cuộc thi).

Nội dung, hình thức cuộc thi: Người dự thi trả lời 10 câu hỏi với nội dung về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021) trên các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... bằng hình thức viết (Ban Tổ chức công bố 10 câu hỏi kèm theo Thể lệ Cuộc thi).

Cách thức dự thi: Người dự thi phải trả lời đầy đủ 10 câu hỏi theo đúng thứ tự trong bộ câu hỏi do BTC Cuộc thi công bố. (BTC khuyến khích thí sinh sử dụng hình ảnh minh họa đẹp, có giá trị, phù hợp với nội dung từng câu hỏi);  Bài dự thi đánh máy theo font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (trình bày theo đúng quy định thể thức văn bản) hoặc viết tay trên khổ giấy A4 (viết một loại mực đen hoặc xanh, chữ viết dễ đọc); Bài dự thi đóng thành tập, khuyến khích thí sinh thiết kế, trang trí đẹp về hình thức. Trang bìa phải ghi đầy đủ thông tin: Trên cùng ghi: “Bài dự thi tìm hiểu: Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây dựng và phát triển 1991-2021”. Phía dưới, bên phải ghi: Họ tên người dự thi, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, số điện thoại, địa chỉ Email (nếu có); Mỗi thí sinh gửi về BTC một (01) bài dự thi; Sau cuộc thi BTC không trả lại bài dự thi.

Thời gian, cách gửi bài dự thi: Cuộc thi được phát động từ ngày 30/11/2020. BTC nhận bài dự thi từ ngày 15/12/2020 đến 17 giờ ngày 30/03/2021; Có 02 cách gửi bài dự thi: Gửi qua bưu điện (BTC sẽ căn cứ vào dấu bưu điện) hoặc gửi bài trực tiếp cho BTC; Địa chỉ nhận bài dự thi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 05, Phan Chu Trinh, phường 2, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bài dự thi không hợp lệ: Không thực hiện đúng quy định Thể lệ Cuộc thi; Không trả lời hết các câu hỏi trong bộ câu hỏi của BTC; Trả lời câu hỏi không do BTC đưa ra; Bài dự thi giống nhau một phần hoặc toàn bộ nội dung.

Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ trao 03 giải thưởng tập thể, 30 giải thưởng cá nhân, tổng giá trị giải thưởng: 236.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu đồng); Tập thể được xem xét giải thưởng là: Các đơn vị hành chính cấp huyện; sở, ban ngành; các đơn vị lực lượng vũ trang; trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Xét giải thưởng tập thể dựa trên tiêu chí: Số lượng bài dự thi, số giải thưởng đạt được, tỷ lệ người tham dự cuộc thi so với tổng số người của đơn vị... 

Công bố kết quả Cuộc thi: Dự kiến cuối quý II năm 2021, BTC sẽ công bố kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; Trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả, thí sinh có quyền khiếu nại (BTC sẽ không giải quyết các trường hợp khiếu nại hộ); Nếu phát hiện người dự thi vi phạm Thể lệ Cuộc thi, BTC sẽ hủy bỏ kết quả của người dự thi đó.

CÂU HỎI CUỘC THI

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm

Cách trả lời: Thí sinh ghi lại câu hỏi và phương án trả lời (Ví dụ: Câu 1: ... Trả lời: A hoặc B....)

Câu 1: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi mới thành lập (8/1991) có 05 đơn vị hành chính cấp huyện, đó là:

A. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Tân Thành, huyện Châu Đức, huyện Long Đất

B. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc

C. Thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, huyện Tân Thành, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức

D. Thành phố Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, huyện Châu Thành, huyện Long Đất, huyện Xuyên Mộc

Câu 2:  Từ năm 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ mấy so với các tỉnh, thành trong cả nước?

A. Thứ nhất

B. Thứ hai

C. Thứ ba

D. Thứ tư

Câu 3: “Phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch” là chủ trương của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ mấy?

A. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2000-2005

B. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010

C. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

D. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Câu 4: “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa- Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao”, đó là chủ đề của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ mấy?

A. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2005-2010

B. Đại hội Đại biểu tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

C. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020

D. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Câu 5: Tính đến thời điểm năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia?

A. 49 di tích

B. 50 di tích

C. 51 di tích

D. 52 di tích

Câu 6: Từ năm 1996 đến nay, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Nhà nước trao tặng bao nhiêu giải thưởng Hồ Chí Minh?

A. 01 giải

B. 02 giải

C. 03 giải

D. 04 giải

Câu 7: Lễ thượng cờ tàu ngầm số 187 Bà Rịa - Vũng Tàu được tổ chức trọng thể vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

A. 28/2/2015, thành phố Đà Nẵng

B. 28/2/2016, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

C. 28/2/2017, tỉnh Khánh Hòa

D. 28/2/2018, thành phố Hồ Chí Minh

Phần 2: Câu hỏi tự luận

Câu 1: Hãy nêu những thành tựu nổi bật về kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991- 2021)?

Câu 2: Nêu những thành tựu nổi bật về Văn hóa - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 30 năm (1991-2021)?

Câu 3: Với những lợi thế so sánh của tỉnh, bằng tình yêu và trách nhiệm của một công dân, hãy đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh./.

Tin: Bằng Lăng, BBT