Tin thế giới Tin thế giới
70 năm Đảng Lao động Triều Tiên
06:15 | 11/10/2015 Print   E-mail    

Ngày 10-10-2015, nhân dân CHDCND Triều Tiên chào mừng tròn 70 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, chính đảng do hai vị lãnh tụ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Châng In thành lập và rèn luyện; và tiếp tục lãnh đạo nhân dân Triều Tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Từ khi thành lập ngày 10-10-1945 đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên luôn hết mình phụng sự lợi ích của nhân dân. Sau khi đất nước Triều Tiên được giải phóng khỏi ách chiếm đóng quân sự của phát-xít Nhật, Đảng Lao động Triều Tiên đã đề ra đường lối cách mạng dân chủ chống đế quốc và chống phong kiến, pháp lệnh về cải cách ruộng đất, pháp lệnh về bình đẳng giới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Đảng còn thi hành Luật Lao động dân chủ, trong đó quy định thời gian lao động tám tiếng/ngày và cấm lao động trẻ em; quốc hữu hóa nền công nghiệp; bảo đảm quyền làm chủ của giai cấp lao động. Nhân dân Triều Tiên luôn khắc ghi công lao của Đảng. Nhờ có Đảng Lao động Triều Tiên lãnh đạo, lần đầu trong 5.000 năm lịch sử, nhân dân Triều Tiên được hưởng cuộc sống tự chủ, sáng tạo và hạnh phúc.

Trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Đảng Lao động Triều Tiên đã thực thi chế độ chữa bệnh miễn phí đối với toàn dân. Tiếp đó, trong thời kỳ khó khăn khôi phục đất nước sau chiến tranh, Đảng Lao động Triều Tiên đã thực hiện chế độ giáo dục nghĩa vụ cơ sở toàn quốc vào năm 1956; và từ tháng 4 - 1959, thực thi chế độ giáo dục miễn phí toàn quốc. Giáo dục ở Triều Tiên không ngừng phát triển theo các giai đoạn lịch sử xây dựng CNXH và hiện nay chế độ giáo dục nghĩa vụ hệ 12 năm tiếp tục được thực thi.

Không ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân, đó là nguyên tắc cao nhất trong hoạt động của Đảng Lao động Triều Tiên. Chỉ vài năm gần đây, hàng loạt khu dân cư mới và hiện đại, như Đường Chang-giơn, Khu nhà các nhà khoa học Un-ha, Khu nhà các nhà khoa học U-i-xâng, Khu nhà giáo viên Trường ĐHTH Kim Nhật Thành, Đường Nhà khoa học tương lai… đã được xây dựng. Bên cạnh đó, hàng loạt trung tâm giải trí, như Khu vui chơi nhân dân Run-gra, Công viên nước Mun-xu, Câu lạc bộ cưỡi ngựa Mi-rim, Khu trượt tuyết Ma-xi-cri-ông, Nhà Thể thao Bình Nhưỡng, Sân vận động Ngày 1-5... được xây mới hoặc nâng cấp. Ở Triều Tiên, Đảng triệt để phản ánh ý chí và nhu cầu của dân vào đường lối và chính sách của Đảng.

Trong tình hình kinh tế lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng nhất do hành động chống phá của các thế lực thù địch và thiên tai liên tiếp, Đảng vẫn duy trì các chính sách vì nhân dân, như chữa bệnh và giáo dục miễn phí. Hiện nay, Đảng Lao động Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Kim Châng Un, Bí thư Thứ nhất. Đảng giương cao ngọn cờ tư tưởng lấy quần chúng nhân dân là trên hết, tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước cường thịnh, văn minh, XHCN. Nhân dân Triều Tiên hoàn toàn tin tưởng và luôn trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên là hoàn toàn tự nhiên.

Mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng và dày công vun đắp, ngày nay đang được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước kế thừa và phát huy. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp xu thế của thời đại, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Châng Un đứng đầu, nhân dân Triều Tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng đất nước./.

                                                                  Nguồn: Nhân dân điện tử, BBT