Tin thế giới Tin thế giới
Cam-pu-chia phổ biến công khai bản đồ phân giới với Việt Nam
05:56 | 11/10/2015 Print   E-mail    

 

Trong cuộc họp chính phủ ngày 9-10, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) đã chỉ thị các ngành hữu quan phổ biến công khai đến mọi người dân về bản đồ phân giới với Việt Nam. Người phát ngôn Chính phủ Cam-pu-chia Phay Xi-phan (Phay Siphan) cho biết, Thủ tướng Hun Xen nhấn mạnh, các tài liệu liên quan đến bản đồ phân giới với Việt Nam không chỉ là những căn cứ xác thực được Quốc vương và Quốc hội Cam-pu-chia phê chuẩn, mà còn là một bằng chứng lịch sử trong nghiên cứu khoa học về lãnh thổ quốc gia. Theo nhà lãnh đạo Cam-pu-chia, tài liệu này cũng chứng minh sự minh bạch, nghiêm túc và trách nhiệm cao của Đảng Nhân dân Cam-pu-chia (CPP) trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Cam-pu-chia, đập tan những cáo buộc phi lý và sai trái rằng, CPP và Thủ tướng Hun Xen bán đất cho Việt Nam./.

Nguồn: QĐND Online, BBT