GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Web Content Image

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án sữa học đường năm 2021.

Đọc tiếp »

Chấn chỉnh một số hoạt động tại các trung tâm Ngoại ngữ, Ngoại ngữ - Tin học, tin học trên địa bàn Tỉnh

Đọc tiếp »
Web Content Image

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàutriển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh

Đọc tiếp »

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Trung học phổ thông

Đọc tiếp »

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục trong việc tuyển đủ giáo viên các cấp học

Đọc tiếp »