An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Thành phố Vũng Tàu không còn hộ nghèo chuẩn Quốc gia đến cuối năm 2020
03:39 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020. Cho đến cuối năm 2020 toàn Thành phố còn 188 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,24% trên tổng số hộ dân, trong đó Thành phố không còn hộ nghèo chuẩn Quốc gia, hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia là 35 hộ, tỷ lệ 0,05%. hộ nghèo chuẩn Tỉnh là 142 hộ, tỷ lệ 0,18%, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh là 11 hộ, tỷ lệ 0,01%.

Cũng theo báo cáo trong năm 2020, thành phố Vũng Tàu đã thoát nghèo 276 hộ, trong đó hộ nghèo chuẩn Quốc gia thoát 22 hộ, hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia thoát 44 hộ, hộ nghèo chuẩn Tỉnh thoát 175 hộ, hộ cận nghèo chuẩn Tỉnh thoát 35 hộ. Các địa phương đã chuyển hộ nghèo chuẩn Quốc gia sang hộ cận nghèo QG là 14 hộ; hộ nghèo chuẩn Quốc gia chuyển hộ nghèo Tỉnh là 20 hộ; hộ cận nghèo chuẩn Quốc gia chuyển hộ nghèo Tỉnh là 21 hộ.

Dịp Tết năm 2020 Thành phố đã hỗ trợ 1.407 hộ với số tiền 705.900.000 đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân 17 phường, xã còn vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân hỗ trợ cho 6.696 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 2.275.840.000 đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 1.643 lượt hộ nghèo với số tiền 271.095.000 đồng.

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo: 17.527.000.000đ. Trong đó nguồn vốn trung ương cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo: 11.330.000.000đ. Nguồn vốn Địa phương cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo: 6.196.000.000đ. Số hộ nghèo được vay vốn trong năm 2020 với số tiền là 5.098.000.000đ/140 hộ. Số hộ thoát nghèo được vay vốn: 4.195.000.000đ/111 hộ. Số hộ nghèo còn dư nợ đến thời đểm báo cáo: 17.526.000.000đ/536 hộ.

Quan tâm hỗ trợ cho những gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo (CA Phường 2 vận động hỗ trợ cho gia đình khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu)

Xác định công tác giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Thành uỷ, UBND thành phố đã chỉ đạo kịp thời các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch giảm nghèo và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình giảm nghèo trên địa bàn thành phố. Từ sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của Thành uỷ, UBND thành phố đã tạo sự đồng thuận, lan toả trong cả hệ thống chính trị thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tích cực phối hợp tham gia thực hiện với nhiều chương trình, mô hình và cách làm hay, hiệu quả góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, từ đó giải quyết kịp thời các vấn đề cơ bản, bức xúc của hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, khám, chữa bệnh, học tập, vay vốn sản xuất kinh doanh... Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo giảm nghèo Thành phố và của các cơ quan chức năng thành phố trong việc giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn vay giảm nghèo và việc thực hiện các chế độ, chính sách được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ giúp các hộ nghèo được tiếp cận nhanh nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ vươn lên thoát nghèo. Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19 đã tác động lớn của nền kinh tế nhưng thành phố Vũng Tàu đã hỗ trợ người có công cách mạng, người nghèo, người hưởng bảo trợ xã hội, người lao động, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bệnh dịch Covid-19 từ nguồn ngân sách từ trung ương đến địa phương và từ nguồn vận động, nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo, các chỉ tiêu giảm nghèo đều cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được giảm rõ rệt./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT