An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá
03:26 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống buôn lậu thuốc lá tại Văn bản số 8750/VPCP-V.I, ngày 20/10/2020, của Văn phòng Chính phủ. Xác định thuốc lá là mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát chông buôn lậu, buôn bán, vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu hằng năm.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh BR-VT triển khai đến các cơ quan truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản pháp luật; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép, tàng trữ, buôn bán thuốc lá, xì gà, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng nhập lậu. Thông tin về kết quả công tác chống buôn lậu thuốc lá của các cơ quan chức năng: các vụ việc kiểm tra, xử lý điển hình để định hướng dư luận tích cực về công tác này và răn đe đối với các đối tượng vi phạm. Tuyên truyền, biểu đương gương người tốt, việc tốt; lên án các hành vi buôn lậu thuốc lá để nhân dân nhận thức rõ những nguy hại của buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá điện từ, thuốc lá làm nóng đối với kinh tế, an ninh trật tự xã hội và sức khỏe của người dân.

Trong trách nhiệm của mình các địa phương quan tâm đến công tác tuyên truyền và quản lý địa bàn trong việc phòng, chống buôn lậu thuốc lá./. 

Tin: Thắng Cảnh, BBT