An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về giảm thiểu chất thải nhựa bảo vệ môi trường
08:43 | 06/01/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 25/12/2020 của UBND Tỉnh về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1948/STTTT-TTBCXB ngày 30 tháng 12 năm 2020 đề nghị các cơ quan đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung liên quan.

Theo đó Sở đã đề nghị cơ quan thông tin truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  các cơ quan trên địa bàn thực hiện tiếp sóng và phát sóng các nội dung tuyên truyền trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm giảm thiểu chất thải nhựa, bảo vệ môi  trường.

Tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền để thay đổi thói quen xấu tác động ra môi trường, bảo vệ cuộc sống xanh

Các nội dung trọng tâm thực hiện tại Chỉ thị như: Triển khai thực hiện các nội dung của Bộ hoặc cơ quan cấp trên được giao về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu Chất thải nhựa tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu Chất thải nhựạ; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm túi ni- lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn,...; không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát đũa nhựa,... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường; Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng chứa để phân loại chất thải rắn tại các cơ quan, đơn vị chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý; Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan vận động người dân hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

Sở đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung trên./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT