Thông báo Thông báo
Thông báo treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII
07:01 | 20/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 02/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành thông báo số 639/TB-UBND ngày 17/9/2020 về việc treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ VII.

 

UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ VII trên toàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc và cờ Đảng chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ VII tại các cơ quan, công sở của Đảng, chính quyền, đoàn thể, các nơi công cộng và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 27/9/2020.

UBND tỉnh giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, và lãnh đạo địa phương có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT