Thông báo Thông báo
Sở Du lịch lớp bồi dưỡng kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp tại thành phố Vũng Tàu.
08:43 | 12/09/2020 Print   E-mail    

Sở Du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản số 1224/SDL-VP ngày 10/9/2020 về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

Theo đó, Sở Du lịch đã phối hợp thực hiện với Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp và  đề nghị các  cơ quan, đơn vị: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại –Du lịch tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Thành phố Vũng Tàu cử các cán bộ công chức là Trưởng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các đơn vị nêu trên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp”.

Thời gian: từ ngày 21/9-24/9/2020, tại Khách sạn CAO, Số 179, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu. Đối tượng là Trưởng, Phó trưởng phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó trưởng các Ban Quản lý các Khu du lịch; Lãnh đạo các Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại –Du lịch tỉnh; Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch Thành phố Vũng Tàu.

Để thuận lợi cho việc tổ chức, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 15/9/2020, gửi về Văn phòng Sở Du lịch, số điện thoại: 02543.727.444, địa chỉ mail: chitk.sodulichbrvt@gmail.com./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT