Thông báo Thông báo
Thông báo thời gian tổ chức Giải Bơi hồ các lứa tuổi thành phố Vũng Tàu mở rộng năm 2020.
08:32 | 11/09/2020 Print   E-mail    

Thực hiện văn bản chỉ đạo bản số 6880/UBND-VP ngày 01/9/2020 của UBND thành phố Vũng Tàu; triển khai công văn số 9311/UBND-VP ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, về việc khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới; Theo tinh thần điều lệ số 213/ĐL-TTVHTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố Vũng Tàu, về việc tổ chức Giải Bơi hồ các lứa tuổi thành phố Vũng Tàu mở rộng năm 2020; ngày 09/9/2020 vừa qua, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 243/TB-TTVHTTTT về thời gian tổ chức Giải Bơi hồ các lứa tuổi thành phố Vũng Tàu mở rộng năm 2020.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao thành phố Vũng Tàu thông báo thời gian tổ chức Giải Bơi hồ các lứa tuổi thành phồ Vũng Tàu mở rộng năm 2020 như sau:

* Thời gian và địa điểm đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2020 tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ số 97 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu;

* Họp chuyên môn, bốc thăm: Lúc 8h30 Sáng, ngày 23/9/2020 (Thứ tư) tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố Vũng Tàu. Địa chỉ số 97 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu (Thay thư mời);

* Thời gian thi đấu: Ngày 27/9/2020 (Chủ Nhật);

* Địa điểm khai mạc và thi đấu: Lúc 7h30 ngày 27/9/2020 tại Hồ bơi Trung tâm Văn hóa & Thể thao Vietsovpetro, số 39 Nguyễn Tri Phương, phường 7, thành phố Vũng Tàu;

* Ban tổ chức giải bổ sung thêm nội dung bơi Bướm: Cự ly 50m (Nam và Nữ) ở các nhóm tuổi sau: Nhóm 2: Từ 09 – 10 tuổi (sinh năm 2010 – 2011); Nhóm 3: Từ 11– 12 tuổi (sinh năm 2008 – 2009); Nhóm 4: Từ 13 – 14 tuổi (sinh năm 2006 – 2007);

Ngoài ra, các quy định khác trong Điều lệ số 213/ĐL-TTVHTTTT ngày 29 tháng 7 năm 2020 không thay đổi. Mọi chi tiết cần liên hệ: Tổ TDTT, điện thoại: 0254 3512230 hoặc đ/c Mười: 0908 129527./.

Tin: Bằng Lăng, BBT