Thông báo Thông báo
Giải Billiards các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng năm 2020
04:33 | 25/09/2020 Print   E-mail    

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020; Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đồng thời tạo điều kiện đế các câu lạc bộ, huấn luyện viên, vận động viên trong và ngoài tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ chiến thuật, công tác huấn luyện đế nâng trình độ chuyên môn, chuẩn bị lực lượng tham dư giải quốc gia; từ ngày 09/10/2020 đến ngày 11/10/2020, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tổ chức Giải Billiards các Câu lạc bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở rộng năm 2020 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, số 607 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu.

Các nội dung thi đấu gồm: Đơn nam, Carom 3 băng; Đơn nam, Carom 1 băng; Đơn nam, Pool 9- ball; Đơn nữ, Pool 9- ball; Đơn nam, Pool 10- ball; Đơn nam, Snooker 6 bi đỏ.

Ban tổ chức không hạn chế số lượng vận động viên đăng ký ở mỗi nội dung. Tuy nhiên, mỗi vận động viên không được đăng ký quá 02 nội dung và các nội dung chỉ được tổ chức khi có từ 5 vận động viên của 05 đơn vị trở lên. Tiêu chuẩn của các vận động viên tham dự giải là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, đủ sức khỏe và trình độ chuyên môn theo quy định và các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Thời gian đăng ký: từ nay đến hết ngày 04/10/2020./.

Tin: Phan Thảo, BBT