Tin trong nước Tin trong nước
Cấp hộ chiếu, quản lý vũ khí được giảm 20% lệ phí tại Thông tư 57/TT-BTC
05:03 | 14/06/2020 Print   E-mail    

Nhằm có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/TT-BTC ngày 12/6/2020 quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp phép quản lý pháo, lệ phí cấp phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ ngày 12/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo đó công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, kể từ ngày 12/6 đến hết ngày 31/12/2020 sẽ nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính. Trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, không nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB theo mức thu quy định tại Phần I của Thong tư 21//2016/TT-BTC.

Đối với mức thu, nộp lệ phí cấp phép quản lý pháo, vũ khí, vật liệu nổ thì cơ quan, tổ chức khi được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép quản lý pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua, mang và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thực hiện nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Phần III và Phần IV Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Lệ phí cấp phép vũ khí ra vào Việt Nam sẽ được giảm 20% đến hết ngày 31/12/2020 (Trong ảnh: Vũ khí trưng bày tại Bảo tàng vũ khỉ cổ)

Thông tư cũng quy định rõ các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tổ chức thu lệ phí, các đồi tượng được miễn lệ phí; kê khai, nộp lệ phí, hoàn trả lệ phí; quản lý lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thì vẫn được thực hiện theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC, Thông tư số 23/2019/TT-BTC, Thông tư số 219/2016/TT-BTC và Thông tư số 41/2020/TT-BTC ngày 18/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sử đổi, bổ sung Thông tư 219/2016/TT-BTC. Thông tư cũng quy định trong quá trình thực hiện, áp dụng vào thực tế nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 01/01/2021, các quy định nộp phí, lệ phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 12/6/2020./.

Tin, ảnh: Việt Bách, BBT