Tin trong nước Tin trong nước
Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp
10:21 | 07/06/2020 Print   E-mail    

Vừa qua, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 04/6/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng như là một cơ sở pháp lý để tổ chức, thực hiện kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của các tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc khai thác từ nước ngoài cập cảng Việt Nam để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản qua lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của quốc gia thành viên theo quy định của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng; phối hợp với các quốc gia thành viên và cộng đồng quốc tể quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáp và không theo quy định (IUU) phù hợp với các quy định của quôc tê và khu vực góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên toàn cầu.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp 

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể như: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức đào tạo/tập huấn/hội thảo nâng cao năng lực cho thanh tra viên tại cảng, cán bộ thanh tra, tổ chức quản lý cảng để thực hiện Hiệp định về Biện pháp quôc gia có cảng; rà soát, chỉ định và công bố cảng chỉ định cho tàu nước ngoài cập cảng; hoàn thiện khung pháp lý, chính sách của Việt Nam đảm bảo tuân thủ Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng và các biện pháp, công cụ quốc tế liên quan; thiết lập cơ chế báo cáo, giám sát, trao đổi thông tin, giải quyết tranh chấp để thực thi Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng trên địa bàn quản lý, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng; tố chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho các bên liên quan để thực thi Hiệp định; rà soát, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách, quy trình thực thi Hiệp định; tổ chức triển khai thực thi tại cảng./.

Tin, ảnh: Phan Thảo, BBT