Tin thế giới Tin thế giới
ASEAN ký tuyên bố Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015
06:35 | 24/11/2015 Print   E-mail    


Theo Channel News Asia, sáng 22-11, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, lãnh đạo 10 nước thành viên thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã ký Tuyên bố Kuala Lumpur về Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với sự chứng kiến của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và nguyên thủ 8 nước đối tác đối thoại là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Nga và Mỹ.

Description: http://www.sggp.org.vn/dataimages/original/2015/11/images594723_a1.jpg

Các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự lễ ký kết tuyên bố Kuala Lumpur về Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015

Tuyên bố Kuala Lumpur Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015 là một dấu mốc quan trọng của ASEAN trong 48 năm thành lập và phát triển. Việc hình thành Cộng đồng ASEAN với ba trụ cột chính gồm Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội sẽ giúp khu vực hội nhập sâu rộng hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn và nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN. Mục tiêu là xây dựng một khu vực tạo điều kiện cho dòng chảy tự do về hàng hóa, dịch vụ, vốn đầu tư, lao động có tay nghề và tiền vốn.

Với chủ đề “ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước”, Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 là một văn kiện về lộ trình phát triển của ASEAN trong thập kỷ tới, định hướng, tạo cơ sở và khuôn khổ cho liên kết của ASEAN trong giai đoạn 2016-2025.

Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 là một tầm nhìn rộng lớn và chiến lược nhằm củng cố cộng đồng khu vực hướng tới hiện thực hóa một ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội, một ASEAN thực sự dựa trên các nguyên tắc luật pháp, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.

ASEAN ngày nay là một khu vực có nền kinh tế gắn kết và thống nhất với dân số 625 triệu người, có tổng GDP 2.600 tỷ USD (tăng 80% trong 7 năm qua), không chỉ hội nhập sâu rộng vào cấu trúc an ninh và kinh tế toàn cầu, mà còn là một khu vực năng động với nhiều cơ hội và triển vọng phát triển to lớn.

Để chuẩn bị cho việc thành lập Cộng đồng ASEAN, các nước thành viên của ASEAN đã phát động các chiến dịch chuẩn bị cho việc hiện thực hóa Cộng đồng, như tăng cường nguồn nhân lực và đào tạo ngôn ngữ, thúc đẩy nhanh việc sửa đổi luật phù hợp các quy tắc chung của ASEAN để có thể thực hiện các nghĩa vụ trong khối, nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của đất nước./.

 

Nguồn: SGGPO, BBT