Thông báo Thông báo
Thông báo về việc Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện hoạt động.
10:27 | 26/03/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, ngày 25/3/2020 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1540/TB-UBND về việc Quỹ Bảo trợ trẻ em Thành phố Vũng Tàu đủ điều kiện hoạt động

Theo đó, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu và Quyết định số 5407/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu; UBND Thành phố Vũng Tàu thông báo các nội dung chủ yếu của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu như sau:

1. Tên Quỹ: Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu

2. Địa chỉ trụ sở chính của Quỹ:

Trụ sở: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

3. Tôn chỉ, mục đích của Quỹ: Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu là Quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận, do cơ quan Nhà nước quản lý, nhằm mục đích tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; trong đó ưu tiên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các mục đích phát triển cộng đồng phù hợp với quy định của Pháp luật; Quỹ được hình thành bằng nguồn vốn đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động  về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được UBND Thành phố phê duyệt.

4. Lĩnh vực hoạt động chính của Quỹ: Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và chịu sự quản lý của UBND thành phố Vũng Tàu

5. Số tài khoản, ngân hàng nơi Quỹ mở tài khoản:

- Số tài khoản: 6090201002301

- Ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu

6. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ: Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

7. Số, ký hiệu, ngày, tháng năm và cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ: Quyết định số 4108/QD-UBND ngày 21/8/2019 của UBND Thành phố Vũng Tàu về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn