Thông báo Thông báo
Công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại Phường 12
11:20 | 18/03/2020 Print   E-mail    

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc xử lý quy hoạch sau khi thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Ngọc Tùng, Phường 12, ngày 16/3/2020, UBND Thành phố ban hành thông báo số 1301/TB-UBND về việc Công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, UBND Thành phố thông báo thu hồi và chấm dứt hiệu lực Văn bản số 5885/UBND-VP ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mục tiêu xây dựng dự án nhà ở của Công ty TNHH Ngọc Tùng tại phường 12. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án, Công ty TNHH Ngọc Tùng tự chịu trách nhiệm theo nội dung Văn bản số 9731/UBND-VP ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh.

Định hướng quy hoạch của khu đất sau khi công bố chủ trương thu hồi dự án theo Văn bản số 9731/UBND-VP ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh sẽ được quản lý theo nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 30/10/2017. Hiện nay, hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu đang được lập theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị được hợp nhất tại Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội. Trong quá trình lập, thẩm định đồ án, các đơn vị liên quan sẽ rà soát khu đất dự án này để có giải pháp quy hoạch phù hợp. Sau khi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng được phê duyệt, nếu đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu không còn phù hợp, sẽ được tổ chức điều chỉnh theo quy định.

Mọi hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản tại khu đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 này phải tuân thủ Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, các quy định hiện hành có liên quan và thực hiện theo dự án đầu tư xây dựng.

UBND Thành phố giao UBND Phường 12 công bố những nội dung trên tại thực địa và trụ sở UBND phường để cho toàn thể nhân dân đia phương và người dân trong khu vực dự án được biết đồng thời quản lý các hoạt động xây dựng theo quy định./.

Tin: Phan Thảo, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn