Thông báo Thông báo
Điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi Olympic Tin học năm 2020.
08:02 | 24/02/2020 Print   E-mail    

Ngày 17/01/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có hành Công văn số 109/SGDĐT-GDTrHTX về việc tổ chức cuộc thi Olympic Tin học năm 2020. Tuy nhiên, căn cứ công văn của Trung tâm Khoa học - Văn hóa Nga tại Hà Nội  về việc điều chỉnh lịch tổ chức Olympic kỹ thuật, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, những người tham gia tổ chức cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 293/SGDĐT-GDTrHTX ngày 19/02/2020 thông báo đến các trường THPT trên toàn tỉnh về điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi Olympic Tin học năm 2020, tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thời gian lịch thi sẽ dời là vào ngày 13/3/2020, với điều kiện học sinh quay trở lại trường học tập, tuy nhiên trong trường hợp đến thời điểm hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký dưới 100 thí sinh thì Sở sẽ bổ sung thời hạn đăng ký cho thí sinh đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2020 và gửi cho Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga trước ngày 05/3/2020./.

Tin: Việt Bách, BBT