Thông báo Thông báo
Công bố chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
08:48 | 14/04/2020 Print   E-mail    

Ngày 10/4/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1685/QĐ-UBND phê duyệt 41 chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo từ các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, năm học 2020-2021, bao gồm

- Khối Mầm non: 06 chỉ tiêu – Phụ lục I (đính kèm file tải về)

- Khối Tiểu học: 29 chỉ tiêu – Phụ lục II (đính kèm file tải về)

- Khối Trung học cơ sở: 06 chỉ tiêu – Phụ lục III (đính kèm file tải về)

Theo đó, UBND thành phố Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được quy định tại Kế hoạch số 1292/KH-UBND của UBND thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn