Thông báo Thông báo
Công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại Phường 12
07:52 | 29/03/2020 Print   E-mail    

Triển khai văn bản số 9731/UBND-VP ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở Ngọc Tùng do Công ty TNHH Ngọc Tùng làm chủ đầu tư và Văn bản số 390/SXD-QHKT ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng về việc ý kiến việc xử lý quy hoạch sau khi thu hồi chu trương đầu tư dự án Khu nhà ở Ngọc Tùng, phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Ngày 16/3/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Thông báo số 1301/TB-UBND gửi công ty: TNHH Ngọc Tùng, TNHH Đầu tư nhà Hoàng Gia và ông Nguyễn Hồng Dương để thông báo thu hồi và chấm dứt hiệu lực Văn bản số 5885/UBND-VP ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mục tiêu xây dựng dự án nhà ở của Công ty TNHH Ngọc Tùng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu; đề nghị công ty TNHH Ngọc Tùng tự chịu trách nhiệm về tất cả chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến dự án

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên Môi trường thực hiện quản lý theo nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu  đã được UBND thành phố Vũng Tàu Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 5288/QĐ-UBND ngày 30/10/2017; Tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu  theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị được hợp nhất tại Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội; Quá trình lập, thẩm định đồ án phải rà soát khu đất dự án để có giải pháp quy hoạch phù hợp; Sau khi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng được phê duyệt, nếu đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12, thành phố Vũng Tàu không còn phù hợp thì tổ chức điều chỉnh theo quy định.

Đồng thời, giao UBND phường 12 công bố chủ trương thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Khu nhà ở thương mại thấp tầng tại phường 12 tại thực địa và trụ sở UBND phường để cho toàn thể nhân dân địa phương và người dân trong khu vực dự án được biết, đồng thời quản lý các hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản tại khu đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo tuân thủ Luật đầu tư, Luật dất đai, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, các quy định hiện hành có liên quan và thực hiện theo dự án đầu tư xây dựng như thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, cấp giấy phép xây dựng, quyết định chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư,… theo quy định. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn