TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021

Đọc tiếp »

Ngày 08/01/2021, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu...

Đọc tiếp »

Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 18/01/2021

Đọc tiếp »

Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 14/01/2021

Đọc tiếp »

Thông báo số lượng phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2020-2021 tính đến 17g00, ngày 07/01/2021

Đọc tiếp »
Tin bài khác