TUYỂN DỤNG NGƯỜI HĐKCT TUYỂN DỤNG NGƯỜI HĐKCT

Căn cứ các quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, thôn, ấp, ngày 27/8/2018, UBND phường Thắng Nhì ban hành...

Đọc tiếp »

Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách lĩnh vực Đô thị-Xây dựng Phường 10

Đọc tiếp »

Tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách lĩnh vực Đô thị-Xây dựng Phường 11.

Đọc tiếp »