Thông báo Thông báo
Điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạothành phố Vũng Tàu, đợt 1 năm học 2019-2020
02:02 | 12/03/2020 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo điều chỉnh thời gian dự kiến thực hiện hoạt động xét tuyển viên chức giáo dục đợt 1 năm học 2019-2020 đã ban hành tại Kế hoạch số 7699/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Thời gian cụ thể để tổ chức các hoạt động xét tuyển, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ thông báo chính thức sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về thời gian trẻ em mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở bắt đầu đi học lại.

Ngoài điều chỉnh về thời gian dự kiến thực hiện công tác xét tuyển; các nội dung khác của Kế hoạch 7699/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Vũng Tàu giữ nguyên không thay đổi. 

UBND thành phố Vũng Tàu thông báo đến các thí sinh, các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện./.