THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ

Kết quả điểm thi môn viết, thời gian, địa điểm thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »

Thông báo kết quả điểm thi trình bày Đề án Kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng

Đọc tiếp »

Thông báo kết quả bài thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sen Hồng

Đọc tiếp »

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng

Đọc tiếp »

Kết quả trình bày Đề án thi tuyển chức danh Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu

Đọc tiếp »