Thể dục - Thể thao Thể dục - Thể thao
Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi tiền thưởng tại các giải đấu thể thao
06:05 | 23/12/2020 Print   E-mail    

Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết số 11/2020/ NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020, Quy định mức chi tiền thưởng tại các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là vận động viên đạt thành tích tại các giải đấu thể thao, do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức gọi chung là cấp tỉnh, do cấp huyện và cấp xã, nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp.

Theo đó quy định mức chi tiền thưởng tại các giải đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Mức chi tiền thưởng đối với khi các vận động viên tại các đại hội thể thao cấp tỉnh, giải vô địch thể thao cấp tỉnh, giải từng môn giải thể thao cấp tỉnh mở rộng: huy chương vàng 3 triệu đồng, huy chương bạc 2 triệu đồng, huy chương đồng 1 triệu đồng. Nghị quyết cũng quy định mức chi tiền thưởng đối với vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ. các lứa tuổi, thể thao cấp tỉnh, giải vô địch các câu lạc bộ cấp tỉnh, tại các hội thi, hội thao quần chúng cấp tỉnh và các giải thể thao cấp huyện, các giải thi đấu thể thao cấp xã được hưởng 50% mức thưởng quy định trên.

Đối với vận động viên lập thành tích thi đấu trong các môn thể thao có nội dung thi đấu tập thể, được hưởng mức thưởng bằng số lượng người được thưởng theo quy định của điều lệ giải nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

Các giải thể thao giải phòng trào, giải quần chúng được thường xuyên tổ chức trên địa bàn tỉnh

Công tác lập và phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện chế độ chi tiền thưởng tại các giải đấu thể thao trên địa bàn tỉnh, được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn luật.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Như vậy sau một thời gian gặp khó khăn do chưa có định mức chi cho các giải thể thao trên địa bàn Tỉnh, một số địa phương không thể tổ chức giải thể thao bằng nguồn ngân sách mà tập trung bằng hình thức xã hội hóa. Nghị quyết của HĐND tỉnh tạo thuận lợi cho các đơn vị tổ chức các giải thể thao, đặc biệt là chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội Thể dục dục thể thao cấp xã, cấp huyện trong năm 2021 tiến tới đại hội TDTT cấp tỉnh và toàn quốc năm 2022./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT