Thông báo Thông báo
Tổ chức triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật về bảo vệ môi trường
02:30 | 19/11/2020 Print   E-mail    

Triển khai Kế hoạch số 80/KH-STNMT ngày 03/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT về việc tổ chức sự kiện triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật sắp đặt về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, ngày 13/11/2020, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản số 9082/UBND-TNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tổ chức sự kiện triển lãm tranh ảnh và nghệ thuật sắp đặt về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020

Theo đó, UBND Thành phố Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động giám sát, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 80/KH-STNMT ngày 03/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT; Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu thông báo, gửi giấy mời đến các Lãnh đạo Thành ủy, Lãnh đạo UBND thành phố, các CBCCVC, người lao động các cơ quan ban ngành, đoàn thể, UBND các phường, xã tham dự buổi lễ khai mạc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020; Giao Công an thành phố Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với Đội trật tự đô thị thành phố, UBND phường 1 xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại buổi lễ khai mạc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020 và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút vào ngày 20, 21, 22/11/2020; Giao Đội trật tự đô thị phối hợp với Công an thành phố đảm bảo vấn đề an ninh trật tự tại buổi lễ khai mạc triễn lãm vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020 và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút vào ngày 20, 21, 22/11/2020.

Giao UBND phường 1 huy động lực lượng mặt trận, đoàn thể, cán bộ công chức, người lao động tham gia buổi lễ khai mạc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020; Bố trí chỗ đậu xe, tổ chức giữ xe cho lực lượng tham gia buổi lễ khai mạc triễn lãm và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm; Phối hợp cùng Công an thành phố giữ gìn an ninh trật tự tại buổi lễ khai mạc triễn lãm và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm.

- Thời gian cụ thể:

+ Buổi lễ khai mạc triễn lãm vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020.

+ Các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút vào ngày 20, 21, 22/11/2020.

Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu tạo điều kiện cho Ban tổ chức sử dụng mặt bằng của Công viên Bãi Trước (phía giáp bờ biển – khu đài phun nước) đường Quang Trung, Phường 1, thành phố Vũng Tàu tại buổi lễ khai mạc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020 và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút vào ngày 20, 21, 22/11/2020; Hỗ trợ, bảo đảm nguồn điện, nguồn nước, nhà vệ sinh phục vụ đại biểu tham dự buổi triển lãm; Đề nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ thu gom và vận chuyển rác (thùng chứa, xe chuyên dụng…) cho buổi lễ khai mạc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020 và các ngày diễn ra hoạt động triễn lãm từ 07 giờ 00 phút đến 21 giờ 00 phút vào ngày 20, 21, 22/11/2020./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT