Thông báo Thông báo
Phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.
08:11 | 29/10/2020 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 3835/BTC ngày 15 tháng 10 năm 2020 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" của Bộ Tư pháp về việc phát động tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"; Đồng thời để Cuộc thi được tổ chức thành công, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, vừa qua, Sở Tư pháp Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát động Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đây là cuộc thi nhằm khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Sở Tư pháp Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; Đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi trên các báo, bản tin, tập san, Cổng/Trang Thông tin điện tử hoặc hình thức phù hợp khác; có thể đăng tải đường link của Cuộc thi trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan, tổ chức trong ngành; chủ động cập nhật tin, bài truyền thông về Cuộc thi và gửi về Sở Tư pháp (email: ntanh7985@gmail.com) để theo dõi, báo cáo Ban Tổ chức.

Thí sinh tham gia đăng ký dự thi tại địa chỉ website:

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

Thí sinh dự thi trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp về một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, 1 câu dự đoán trên máy tính và các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi trực tuyến là 20 câu hỏi (17 câu hỏi trực tiếp; 2 câu hỏi tình huống và 1 câu hỏi dự đoán số lượng người thi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm). Mỗi lần thi trực tuyến kéo dài tối đa 20 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 20 câu hỏi. Thời gian thi trong 30 ngày, từ ngày 20.10.2020 đến ngày 20.11.2020).

Ngoài các giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi, căn cứ điều kiện thực tế tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trong phạm vi quản lý; Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi thực hiện rà soát danh sách, thông tin của thí sinh tham gia dự thi đảm bảo không vi phạm Thể lệ Cuộc thi và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có).

Trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh kịp thời mọi thông tin về Sở Tư pháp thông qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại: 02543.850209 để Sở nắm bắt thông tin, báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi./.

Tin: Bằng Lăng, BBT