Tin trong nước Tin trong nước
Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đêm
11:05 | 30/07/2020 Print   E-mail    

Ngày 27/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Mục tiêu của đề án là khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm nhằm tận dụng tối đa cơ hội phát triển kinh tế mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân; đồng thời hạn chế những rủi ro, tác động tiêu cực đối với công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, quan điểm của đề án là chủ động phát triển kinh tế ban đêm nhằm góp phần tận dụng tối đa thời gian; thúc đẩy tiêu dùng trong nước và phát triển du lịch, thông qua tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ văn hóa vui chơi, giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch diễn ra từ 06 giờ tối hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau. Đồng thời, phát triển kinh tế ban đêm phải dựa trên cơ sở tôn trọng và hài hòa cả cung và cầu trên thị trường, không áp đặt tư duy chủ quan của cơ quan quản lý và đẩy nhanh thí điểm hướng đến nền kinh tế 24h đối với những thành phố có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng nêu quan điểm không khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế ban đêm sau 10 giờ tối một cách đại trà mà phát triển có trọng tâm, trọng điểm.

Tại đề án, có 6 nhóm giải pháp chủ động phát triển kinh tế ban đêm, gồm: nâng cao nhận thức về lợi ích và rủi ro phát triển kinh tế ban đêm; tiếp tục hoàn thiện chính sách, khung pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế ban đêm và kiểm soát rủi ro; Nghiên cứu, đánh giá tương tác giữa chính sách phát triển kinh tế ban đêm và các mô hình, hoạt động kinh tế mới/hiện đại khác; đề xuất mô hình thí điểm thành lập lực lượng cành sát du lịch tại các địa phương có tiềm năng; xây dựng cơ chế thu thập thông tin đi lại của người dân và du khách; sử dụng quy hoạch để quản lý các hoạt động kinh tế ban đêm và thí điểm kéo dài thời gian tổ chức hoạt động dịch vụ ban đêm tại một số thành phổ và một số khu du lịch lớn trên cả nước.

Trong đó, trước mắt, Chính phủ cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ ban đêm đến 06 giờ sáng hôm sau tại một số điểm, khu du lịch hấp dẫn và có điều kiện thuận lợi để quản lý rủi ro hoạt động dịch vụ ban đêm ở một số thành phố/trung tâm lớn nơi có đông lượng khách du lịch như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nắng, Hội An, Thừa Thiên Huế, cần Thơ, Đà Lạt, Phú Quốc. Trên cơ sở đó, đánh giá hiệu quả hoạt động và công tác quản lý hoạt động kinh tế ban đêm ở những nơi đã lựa chọn để xây dựng, hoàn thiện mô hình hoạt động kinh tế ban đêm và sau đó sẽ nhân rộng ra các địa phương khác./.

Tin: Trần Linh, BBT