Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong cơ sở giáo dục
11:20 | 11/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 27/01/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021, ngày 03/2/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Công văn số 294/SGDĐT-VP gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai về việc Tăng cường công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 27/01/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 trong ngành giáo dục.

Thứ 2: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, nhà giáo về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở. Đặc biệt trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 tập trung tuyên truyền về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy; tác hại của các loại ma túy, chất hướng thần; các loại ma  túy có nguồn gốc tự nhiên, ma túy tổng hợp, một số loại phổ biến như “thuốc lắc”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... và các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức cho HSSV tự phòng ngừa thông qua các hoạt động giáo dục.

Thứ 3: Vận động HSSV, cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong HSSV. Tiếp nhận, xử lý thông tin của HSSV, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại trường học.

Thứ 4: Tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Công an về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Thứ 5: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương và phụ huynh trong việc hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh trong thời gian học sinh nghỉ tết Nguyên đán và dịp nghỉ hè 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung trên./.

Tin: Bằng Lăng, BBT