TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH

UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 8789/KH-UBND ngày 30/10/2020 triển khai thực hiện một số nội dung liên quan nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của...

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuban hành Quyết định số 804/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Đọc tiếp »

Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Đọc tiếp »

Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đọc tiếp »

Vũng Tàu triển khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Đọc tiếp »