Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa khô
03:50 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong mùa khô và nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH trong năm 2021. Chủ tịch UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo các ban, ngành, Chủ tịch UBND các phường, xã, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 99/2019/QH14 của Quốc hội, Quyết định số 630/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác điều tra cơ bản, rà soát, nắm chắc địa bàn, phân loại cơ sở theo mức độ nguy hiểm cháy nổ, lập danh sách địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, các khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, khách sạn, nhà cao tầng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kịp thời phát hiện và đề ra các biện pháp giải pháp để khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập trong công tác PCCC&CNCH nhằm phòng ngừa ngăn chặn các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ, mất an toàn về PCCC. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC và xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức có liên quan, tạm đình chỉ, đình chỉ các công trình đang triển khai thi công có vi phạm pháp luật về PCCC, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng công khai các công trình vi phạm quy định của pháp luật về PCCC nhưng chậm hoặc chưa được khắc phục để các ban, ngành và người dân cùng tham gia giám sát. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH như tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền thông qua cuộc họp Tổ dân cư, khu dân cư… phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng đăng, phát tin bài, phóng sự tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, hướng dẫn người dân biện pháp PCCC&CNCH, khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng mô hình cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC, cụm dân cư an toàn trong PCCC. Kịp thời biểu dương người tốt việc tốt trong công tác PCCC, đồng thời phê phán những hành vi thiếu trách nhiệm vi phạm quy định về PCCC.

Giao phòng Kinh tế chủ động phối hợp với Công an Thành phố và các ban, ngành tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp an toàn PCCC; đối với các loại hàng hóa có nguy hiểm cháy nổ, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động như sản xuất, tồn chứa, kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ pháo nổ và xuất nhập khẩu tàng trữ vận chuyển buôn bán, đốt, thả đèn trời. Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành nhất là công tác kiểm tra an toàn PCCC rừng; tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả việc ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC rừng đối với chủ rừng và nhân dân sống ven rừng; tăng cường lực lượng phương tiện PCCC rừng; tổ chức thực tập phương án PCCC rừng năm 2021.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC&CNCH cho người dân; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội, video clip… trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức PCCC.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp phát huy vai trò của người đứng đầu cơ sở, đẩy mạnh công tác tự kiểm tra an toàn PCCC, chú trọng chủ động khắc phục các thiếu sót về PCCC&CNCH tại cơ sở của mình; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng PCCC cơ sở chuyên ngành đủ mạnh làm nòng cốt cho việc thực hiện công tác PCCC ở cơ quan, ở cơ sở; quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng này theo phương châm “4 tại chỗ”, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác PCCC&CNCH tại cơ sở./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT