THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Web Content Image

Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh BR-VT vừa đề nghị các cơ sở tập trung tuyên truyền Công văn số 235/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021.

Đọc tiếp »

Tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân đối với cấp điện áp 110kV.

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị địh 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động. Hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đọc tiếp »

Theo đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu tại Văn bản số 2080/UBND-QLĐT ngày 25/5/2016, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp thuận chủ trương cho phép tách phần diện tích của ông Nguyễn Giá ra...

Đọc tiếp »

Thực hiện Công văn số 839/BYT-DP ngày 23/02/2020 của Bộ Y tế về việc thực hiện áp dụng tờ khai Y tế đối với COVID-19, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc số 454/SYT-NV ngày 26/02/2020 gửi...

Đọc tiếp »