Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
08:56 | 06/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 990/UBND ngày 29/01/2021 và công văn số 1102/UBND-VP ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; công văn số 623/BCĐ-YT ngày 05/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 về triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 05/02/202, UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Văn bản số 862/UBND-VP về việc tăng cường kiểm tra công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, để chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống, dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố; UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu:

Thứ nhất: UBND các phường, xã tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch (đeo khẩu trang khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế); Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thực hiện báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, gửi báo cáo về phòng Y tế Thành phố trước 14 giờ 00 hàng ngày, trong đó có nội dung xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu.

Thứ 2: Công an Thành phố tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động dân cư trên địa bàn Thành phố; thường xuyên kiểm tra các cơ sở lưu trú, các khu vực, địa điểm tập trung đông người; xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, nhất là không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng; Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, công dân địa phương ở nước ngoài trở về trong dịp tết Nguyên đán 2021; rà soát, phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh trái phép trở về địa phương.

Thứ 3: Phòng Y tế thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19, báo cáo kịp thời về UBND thành phố và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Thành phố; Tổng hợp báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hàng ngày trên địa bàn Thành phố; gửi báo cáo về Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tỉnh và Thường trực UBND thành phố theo quy định. 

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin: Bằng Lăng, BBT