Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tỉnh BR-VT chỉ đạo tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
02:56 | 17/02/2021 Print   E-mail    

Triển khai thực hiện Công văn số 1351/UBND-VP  ngày 16/02/2021 của UBND tỉnh về việc kiểm soát dịch Covid-19 sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; ngày 16/02/2021, UBND thành phố Vũng Tàu đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND phường, xã khẩn trương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19;  Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Công văn số 965/UBND-YT ngày 16/02/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương từ ngày 15/01/2021; Công văn số 966/UBND-YT ngày 16/02/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện ngày 14/02/2021 tại Hà Nội.

Yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện 5K trong phòng chống dịch. Yêu cầu tất cả những người về quê ăn tết, thăm thân nhân hoặc đi du lịch ngoài tỉnh từ ngày 01/02/2021 khi trở về Vũng Tàu phải chủ động thực hiện ngay việc khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ sở y tế gần nhất hoặc khai báo trực tuyến tại địa chỉ https://khaibaoyte.brvt.vn. Đối với những người về từ các địa điểm có nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng đã được Bộ y tế công bố thì vận động vào cơ sở cách ly tập trung. Những người về từ các tỉnh, thành khác (đã có dịch) không phải là địa điểm có ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng thì lập danh sách theo dõi sức khỏe.

Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp nghiêm túc thực hiện 5K trong phòng chống dịch. Được quyền từ chối phục vụ đối với những trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch.

Đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tiếp tục ngừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đến hết ngày 28/02/2021. Việc dạy và học trực tuyến trên mạng Internet được triển khai theo quy định nhằm đảm bảo kế hoạch năm học 2020-2021.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện các phương thức dạy học phù hợp, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với UBND các phường, xã thông tin rộng rãi nội dung văn bản này để người dân biết, thực hiện.

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục chủ động rà soát, cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, nhất là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố; Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid-19./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT