Chỉ đạo của UBND Thành Phố Chỉ đạo của UBND Thành Phố
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
06:34 | 15/02/2021 Print   E-mail    

Thực hiện Thông báo kết luận số 159-TB/TU ngày 05/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về công tác triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh; đồng thời thực hiện Công văn số 1223/UBND-VP ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Tối ngày 11/02/2021, UBND Thành phố Vũng Tàu ban hành công văn hỏa tốc số 961/UBND-VP gửi các cơ quan đơn vị phường xã chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất. Tiếp tục thực hiện Công văn số 865/UBND-YT ngày 05/02/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết bình yên, an toàn.

Thứ 2. Không tổ chức Hội trại tòng quân; đồng thời quán triệt việc tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người (trên 50 người) cho đến khi có thông báo mới./.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT