Thông báo Thông báo
Vũng Tàu thông báo chuẩn bị Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VI
02:02 | 18/11/2019 Print   E-mail    

Căn cứ Nghị quyết số 15/ND-HĐND ngày 25/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố năm 2019. Thường trực có thông báo số 19/TB-HĐND ngày 16/10/2019 về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân(HĐND) Thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó thời gian dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ 13 vào các ngày 17,19 và 20/12/2019, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu với các nội dung chính:

Xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố gồm báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp;

Báo cáo tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019 theo Nghị quyết 23/NQ-HĐND; Báo cáo tình hình kế hoạch đầu tư công năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của UBND thành phố; Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách thành phố năm 2019 và các giải pháp năm 2020 của UBND Thành phố;

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND và các ban HĐND Thành phố 6 tháng cuối năm 2020.

Giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng nằm trong chương trình kỳ họp HĐND Thành phố

Đồng thời Kỳ họp sẽ xem xét các tờ trình như Tờ trình phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2020; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố; Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kết hoạch vốn đợt 2 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố năm 2019; Tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ sung, điều chỉnh dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách 6 tháng năm 2019; Tờ trình về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thì năm 2020; các tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn Thành phố; Xem xet các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân Thành phố; ngoài ra thù Ủy ban Mặt trận Tổ chức thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những kiến nghị và chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp.

Nội dung chính của kỳ họp lần này còn thông qua các Nghị quyết như phê duyệt tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố năm 2020; Quyết toán ngân sách; Điều chỉnh bổ sung vốn; dự toán thu chi thường xuyên 6 tháng năm 2019; phê chuẩnphương án phân bổ dự toán ngân sách 2020; Phê chuẩn kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản,kiến thiết thị chính, quy hoạch đô thị năm 2020; phê duyệt đầu tư dự án; nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng cuối năm 2019.

Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông tin các nội dung trên đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, chuẩn bị, phối hợp và thực hiện./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT