Thông báo Thông báo
Giao dịch với cơ quan Thuế thông qua phương tiện điện tử.
02:00 | 10/08/2019 Print   E-mail    

Vừa qua, Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu đã ban hành Văn bản 7701/CCT-TTHT ngày 26/7/2019 gửi các tổ chức kinh tế, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu về việc giao dịch với cơ quan Thuế thông qua phương tiện điện tử.

Theo đó, thực hiện Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Công văn số 2710/UBND-KTTH ngày 23/4/2015 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai nộp thuế điện tử, Chi cục Thuế đã từng bước đẩy mạnh công tác phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế và triển khai các dịch vụ điện tử phục vụ người nộp thuế trong giao dịch với cơ quan Thuế.

Để phấn đấu đạt những chỉ tiêu đã đề ra tại Kế hoạch hành động triển khai  Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nghiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 01/11/2018 của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, được ban hành kèm theo Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi cục thuế thành phố Vũng Tàu thông báo đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác có phát sinh nghĩa vụ kê khai nộp thuế chưa thực hiện nộp hồ sơ kê khai thuế, phí, lệ phí thông qua phương tiện điện tử sau:

Kể từ kỳ khai thuế, phí, lệ phí Tháng 8/2019 và quý 3/2019 trở đi, Chi cục thuế chỉ tiếp nhận hồ sơ khai thuế thông qua phương tiện điện tử (Trừ những loại hồ sơ chưa được cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hỗ trợ). Hồ sơ kê khai thuế, phí, lệ phí được gửi qua Bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa sẽ được không được cơ quan Thuế tiếp nhận. Người nộp thuế hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với hồ sơ khai thuế chưa nộp hoặc chậm nộp so với hạn nộp theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, Quý tổ chức kinh tế, tổ chức khác, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thể liên hệ với Chi cục Thuế thành phố Vũng Tàu để được hỗ trợ (Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 0254.3858 065; 3.543 029)./.

Tin: Bằng Lăng, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn