Thông báo Thông báo
Dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đang triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tại khu đất dự án còn 6 thửa đất chưa liên hệ được chủ sử dụng đất
11:08 | 22/08/2019 Print   E-mail    

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

THÔNG BÁO 

Dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đang triển khai công tác kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tại khu đất dự án còn 6 thửa đất chưa liên hệ được chủ sử dụng đất như sau: 

 

stt

Họ và tên chủ sử dụng đất

Số thửa bản đồ thu hồi đất

Bản đồ địa chính phường Thắng Nhất

Diện tích đất thu hồi (m2)

Số tờ

Số thửa

1

Nguyễn Hữu Khiêm

3

36

186

237,7

2

Hoàng Văn Khương

4 + 8

36

187 + 82 + 100

883,3

3

Lê Hoàng Sơn

5 + 6

36

61 + 62

686,2

4

Nguyễn Thanh Tâm

7

36

83

502,8

 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 thông báo để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đang sở hữu các thửa đất trên được biết và phối hợp, liên hệ các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng báo lần đầu mà chủ sử dụng đất không đến liên hệ, Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 sẽ phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

1. Ban QLDA Đầu tư xây dựng 1 TPVT(Số 18 đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu). ĐT liên hệ: 0913.646.497 gặp Nghĩa.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất TPVT (Số 188 Lê Lai, Phường 4, TPVT). ĐT liên hệ: 0906.874.947 gặp Phong.