Thông báo Thông báo
Triển khai thực hiện việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.
01:20 | 17/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại Văn bản số 3927/UBND-VP ngày 26/4/2019 về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng theo Công văn số 3497/BGTVT-ĐTC ngày 16/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã ban hành Văn bản số 4417/UBND-QLĐT ngày 13/8/2019 gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các phường xã, Thành Đoàn, UBMTTQ thành phố, Công an thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 3497/BGTVT-ĐTC ngày 16/4/2019 của Bộ giao thông vận tải về việc sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

 

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, Bộ Giao thông vận tải như sau:

Thứ nhất: Yêu cầu dán thẻ đầu cuối và sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng đối với toàn bộ các phương tiện thuộc diện thu phí do địa phương quản lý.

Thứ hai: Tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động chủ động dán thẻ, sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng khi qua trạm thu phí (Thẻ thu phí tự động không dừng có thể dán tại các Trung tâm đăng kiểm hoặc quầy dịch vụ thu phí không dừng tại các Trạm thu phí).

UBND thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết và tuyên truyền đến người dân cùng thực hiện./.

 

                                                                         Tin: Bằng Lăng, BBT