Thông báo Thông báo
Tổ chức Hội thi “Thôn, ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019
03:53 | 24/08/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 và Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Đề án Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Thôn, ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019.

Theo đó, Hội thi “Thôn, ấp, khu phố văn hóa tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 là dịp để cán bộ các thôn ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác; quá trình điều hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thực tiễn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, khuyến khích phong trào văn hóa văn nghệ, vui chơi lành mạnh của quần chúng nhân dân ở các thôn, ấp, khu phố văn hóa; qua đó nhằm bão tồn, phát huy các giá trị văn hóa cộng đồng của mỗi địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Song song đó thúc đẩy Phong trào “TDĐKXDĐSVH” phát triển ở khu dân cư trong toàn tỉnh, mang lại hiệu quả tuyên truyền sâu rộng.

Đối tượng tham dự Hội thi là các cán bộ đang công tác tại các thôn, ấp, khu phố thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Thành phần đại biểu tham dự bao gồm các đại biểu của Tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Trưởng phó phòng các đơn vị sự nghiệp; Các phòng chuyên môn Sở Văn hóa và thể thao; Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra còn có Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung Hội thi bao gồm 02 phần, thứ nhất là phần thi tự giới thiệu và trả lời tình huống; Thứ hai là phần thi văn nghệ.

Đối với phần thi thự giới thiệu và trả lời tình huống,  mỗi huyện, thị xã, thành phố tự giới thiệu về đội thi, các thành viên tham gia, các nét đặc trưng của địa phương mình mang tính nghệ thuật (thư, ca, hò, vè, kịch ngắn...). Sau đó mỗi thôn, ấp, khu phố sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để chọn 01 câu hỏi tình huống. Nội dung tình huống liên quan đến các vấn đề thường xuyên diễn ra ở ấp, khu phố, khi cán bộ ấp, khu phố phải giải quyết như Phong trào TDĐKXDĐSVH, Đề án phát triển văn hóa nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân và gia đình,...

Đối với phần thi văn nghệ, mỗi đội xây dựng 01 tiết mục, bao gồm đơn ca, song ca, tam ca hoặc tốp ca. Nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, biển, đảo của tổ quốc...; về sự thay đổi, phát triển của địa phương khi triển khai thực hiện các tiêu chí chương trình của phong trào; chung tay xâỵ dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hóa xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị….

Hội thi được tổ chức vào ngày 27/9/2019 tại Hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh./.

Tin: Trần Linh, BBT