Thông báo Thông báo
Thành phố Vũng Tàu có Kế hoạch về Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.
09:08 | 10/07/2019 Print   E-mail    

Nhằm chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý, đồng thời lựa chọn lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sực phát triển của thành phố, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 3659/KH-UBND ngày 08/7/2019 về việc Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đối tượng dự thi: Là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khối Đảng, mặt trận, đoàn thể, chính quyền, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Vũng Tàu được quy hoạch chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo và tương đương trở lên giai đoạn 2015-2020 có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển; Là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong cùng ngành, lĩnh vực tại các cơ quan, đơn vị ngoài thành phố Vũng Tàu được quy hoạch chức danh Trưởng phòng cấp huyện và tương đương trở lên có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh dự tuyển.

Tiêu chuẩn dự thi: Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận; Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu còn 10 năm công tác trở lên; Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; 03 năm liền được cơ quan, đơn vị đang công tác đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phải được quy hoạch vào chức danh có nhu cầu bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương.

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Quản lý giáo dục, giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học, khối các ngành sư phạm hoặc các ngành, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác đảm nhận; Trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên (hoặc đang học cao cấp lý luận chính trị); Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoạch tương đương trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 21/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo; Chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin truyền thông; Có 05 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan.

Hình thức thi: Thi viết và trình bày Đề án.

- Thời gian thi viết là 180 phút

- Thời gian trình bày Đề án tối đa là 45 phút.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi:

- Thời gian đăng Thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi là Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 16/8/2019;

- Thời gian thẩm định hồ sơ, trình Hội đồng dự kiến từ ngày 22/8/2019 đến ngày 26/8/2019;

- Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi và chủ đề của Đề án: Từ ngày 28/8/2019;

- Thời gian dự kiến tổ chức phần thi viết: 13/9/2019;

- Thời gian dự kiến tổ chức phần thi trình bày Đề án: 20/9/2019.

UBND thành phố Vũng Tàu giao cho Phòng nội vụ thành phố tham mưu việc tổ chức kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý; Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, phòng Tư pháp thành phố thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện của đối tượng dự thi; Dự trù kinh phí tổ chức kỳ thi; Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển; Tham mưu việc ký kết hợp đồng liên kết với các cơ sở đào tạo trong việc tổ chức ôn thi, xây dựng đề thi, chấm thi.

Tại Kế hoạch này, UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan trực thuộc thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện tốt Kế hoạch về Thi tuyển đối với chức danh Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu./.

Tin: Bằng Lăng, BBT