Thông báo Thông báo
Phát động Cuộc thi “Viết về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”
08:47 | 10/07/2019 Print   E-mail    

Ngày 8/7/2019 vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã phát động trực tuyến toàn quốc Cuộc thi “Viết về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT)”. Cuộc thi do Báo bảo hiểm xã hội chủ trì tổ chức. Theo đó, cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, nhân dân và mọi người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” do Báo Bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) chủ trì tổ chức nhằm tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội…

Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng là nơi để người dân, người lao động, người hưởng chế độ hưu trí, cán bộ công nhân viên chức trong và ngoài ngành tìm hiểu, thể hiện tình cảm đối với ngành BHXH bằng việc tích cực tham gia viết bài tham dự. Đặc biệt, các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước đã có thời gian gắn bó với ngành BHXH nhiều năm qua tiếp tục có những tác phẩm hay tham dự…

Lãnh đạo BHXH Việt Nam cho rằng, cuộc thi này mang ý nghĩa to lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế và là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra. Đây cũng là dịp để mọi công dân Việt Nam có cơ hội phản ánh các vấn đề trong lĩnh vực BHXH, BHYT qua tác phẩm báo chí dự thi. Để cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” thành công và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thì Báo BHXH sẽ phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch đề ra; đặc biệt là việc tổ chức chấm giải minh bạch, khách quan, công tâm.

Cuộc thi tập trung vào các chủ đề như: Gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực tuyên tuyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động; phát hiện đấu tranh chống tiêu cực, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT… Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT… Ưu tiên cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay của các tập thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong đời sống xã hội.

* Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 08-7-2019 đến hết ngày 30-11-2019. Các tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ: Báo Bảo hiểm xã hội, số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Điện thoại: 024.36281191 Email: baobhxh@yahoo.com. Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế"./.

Tin: Bằng Lăng, BBT