Thông báo Thông báo
Phát động giải thưởng “Ngọn Hải đăng năm 2019” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
09:05 | 09/07/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch phát động, tổ chức giải thưởng “ Ngọn Hải đăng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tau lần thứ XII năm 2019”, nhằm tạo ra không khí thi đua sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân cũng như biểu dương, tôn vinh tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.

Theo đó, các tiêu chí và thang điểm xét chọn Giải thưởng như kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh  gồm Tổng doanh thu thực hiện, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu, nợ quá hạn, nợ xấu; Nghĩa vụ tài chính; Thực hiện các chính sách đối với người lao động; Tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng…Trên cơ sở thực hiện theo Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh và Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế Giải thưởng “Ngọn Hải đăng” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ nay đến hết ngày 31/8/2019, hồ sơ gửi về Ban Thi đua- Khen thưởng Tỉnh; Thời gian tổ chức xét giải là từ ngày 01/9 đến hết ngày 20/9/2019 là công bố danh sách các doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng lên Trang tin điện tử của Hội đồng Thu đua- Khen thưởng tỉnh, cổng trang tin điệtn tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các cơ quan chức năng cho ý kiến đối với các doanh nghiệp tham gia giải thường, từ ngày 21/9 đến hết ngày 05/10/2019 Hội đồng họp xét và lập thủ tục. Tổ chức Lễ trao giải vào ngày 13/10-ngày Doanh nhân Việt Nam.

UBND tỉnh giao cho Ban Thi đua- Khen thưởng, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức xét tăng Giải thưởng, cũng như theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên qua, tổ chức thực hiện và giải pháp, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ tham gia giải thưởng; các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành  phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và Liên minh Hợp tác xã có trách nhiệm phố biển Quy chế giải thưởng Ngọn Hải Đăng kèm theo quyết định đến các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực, trên địa bàn tham gia, tổ chức phát động và vận động các tổ chức, cá nhân đang ký tham gia giải thưởng, lập hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn