Thông báo Thông báo
Xét tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Trường TH Phước An, Trường THCS Vũng Tàu, Trường THCS Nguyễn Văn Linh thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020
11:11 | 09/07/2019 Print   E-mail    

Nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước thực hiện đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; đồng thời phát hiện, thu hút, trọng dụng những nhừng có đức, uy tín, năng lực chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có ước mơ hoài bão thể hiện quyết tâm xây dựng và phát triển đơn vị để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững chung của Thành phố và tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý, ngày 03/7/2019, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 3542/KH-UBND về việc bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Viết Xuân, Trường TH Phước An, Trường THCS Vũng Tàu, Trường THCS Nguyễn Văn Linh thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2019-2020 thông qua hình thức xét tuyển chọn cạnh tranh.

Theo Kế hoạch thời gian tổ chức tuyển chọn các vị trí chức danh hiệu trưởng các trường: TH Nguyễn Viết Xuân, TH Phước An, THCS Vũng Tàu, THCS Nguyễn Văn Linh dự kiến như sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 08/7/2019 đến hết ngày 19/7/2019 (vào các ngày làm việc và trong giờ hành chính)

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu.

2. Thời gian thẩm định hồ sơ, trình UBND Thành phố: không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển/đề cử.

3. Thông báo danh sách mời người đủ điều kiện dự tuyển: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày được Thường trực UBND thành phố thông qua.

4. Thành lập Hội đồng tuyển chọn: Trước ngày tổ chức báo cáo chương trình hành động tối đa 03 ngày làm việc

5. Thời gian tổ chức nghe báo cáo chương trình hành động: theo lịch UBND Thành phố

6. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển chọn: không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày kết quả xét tuyển được Thường trực UBND Thành phố phê duyệt.

7. Báo cáo kết quả, đề xuất, quyết định tuyển chọn bố trí Hiệu trưởng: không quá 02 ngày kể từ ngày thông báo kết quả xét tuyển chọn.

Các vấn đề liên quan đến xét tuyển được nêu cụ thể trong kế hoạch, xem chi tiết vui lòng nhấp tải tại đây./.