danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021

Đọc tiếp »

Ngày 08/01/2021, UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu...

Đọc tiếp »

Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 18/01/2021

Đọc tiếp »

Thống kê số lượng phiếu đăng ký dự tuyển viên chức giáo dục tính đến 17g00, ngày 14/01/2021

Đọc tiếp »

Thông báo số lượng phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2020-2021 tính đến 17g00, ngày 07/01/2021

Đọc tiếp »
Tin bài khác